Erasmus+ krok po kroku

ZASADY APLIKOWANIA NA WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Po pierwsze, pozostań w kontakcie z erasmus@erasmus.com.pl. Zacznij od prostego e-maila, gdziekolwiek jesteś i powiedz, gdzie i kiedy chcesz jechać. Wybierz uczelnię, w której chcesz studiować. Aby uzyskać pełną listę miejsc, z którymi współpracujemy ściśle z dwustronnymi umowami międzynarodowymi, zapoznaj się z kartą Szkoły partnerskie. Drogi uczniu, nie czujesz się ograniczony listą dostępnych uniwersytetów, możesz skontaktować się z niemal dowolnym uniwersytetem w Europie i zapytać, czy zgodzą się podpisać umowę z naszym uniwersytetem i zaakceptować Cię w ramach programu Erasmus +. 
 2. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach do pobrania, regułach rekrutacyjnych, zasadach finansowania, zobacz plik exel na stronie z uczelnią partnerską, przeczytaj FAQ - często zadawane pytania. Przeczytaj wniosek do dziekana.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. W przypadku praktyki wypełnij program praktyki. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną na adres erasmus@erasmus.com.pl 
 4. W przypadku pozytywnego wyniku procesu rekrutacji, skontaktuj się z kolegium, na który jesteś uprawniony i otrzymasz informacje o dokumentach (np. Pokój akademików), których potrzebujesz, oraz o semestrze dostępnym. 
 5. Wypełnij "Learning Aggregate" i uzyskaj zgodę dziekana i przedstawiciela uniwersytetu partnerskiego (w umowie, mailem DW erasmus@erasmus.com.pl). Proszę również poprosić o wybranie szkoły "Letter of Acceptance" - dokument potwierdzający zakończenie procedury rekrutacyjnej.

Studenci wyjeżdżają na praktykę.

 1. Kiedy zdecydujesz się odejść, dobrym pomysłem jest poinformowanie koordynatora Erasmus + o swojej decyzji o zapytaniu o dostępność finansowania lub przyszłego finansowania przez Uniwersytet. Jeśli student chce wyjechać na wczesnym etapie, kolegium może zgłosić wyższy wymóg finansowania do Agencji Narodowej Erasmus.
 2. Następnym krokiem jest znalezienie firmy z jednego z krajów Erasmus + (krajów UE i stowarzyszonych), którzy będą chcieli zaakceptować studenta przez minimum 60 dni nauki zgodnie z ich studiami.
 3. Następnym krokiem jest wypełnienie Porozumienia o szkoleniach praktycznych (pobierz) i uzyskanie podpisu firmy przyjmującej, uniwersytetu (koordynatora programu Erasmus +) oraz studenta. Student musi również spotkać się z koordynatorem praktyki w swoim departamencie i porozmawiać o tym, jaki procent staży obowiązkowych będzie liczony przez zagraniczną praktykę. Jaka część tych praktyk (zawsze zgodnych z kierunkiem studiów) za granicą obejmie część lub wszystkie obowiązkowe praktyki. Praca nad zasługą programu ćwiczeń wraz z koordynatorem praktyki oddziału, w opracowaniu Umowy o kształceniu praktycznym, pomoże w pełni docenić osiągnięcia praktyki obowiązkowej.
 4. Po pokazaniu podpisanego programu ćwiczeń przejdziemy do następnych etapów przygotowania podróży, tj. Znalezienia zakwaterowania, testu języka OLS (nie podstawy podróży), podpisania umowy finansowej, przeniesienia stypendium, wyjazdu, powrotu, prezentacji Certyfikatu, wypełnienia testu OLS, uznania praktyki przez Uniwersytet i wpisu do suplementu do dyplomu.
 5. Po ukończeniu stażu student otrzymuje wpis w suplementie do dyplomu, w którym College zapisze od momentu, gdy praktyka studenta za granicą.
 6. Wysyłamy następujące informacje na żądanie realizatorów projektu PRAXIS, które otrzymały grant "Uczenie się przez całe życie". Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z szczegółami. Poniżej znajduje się tekst otrzymanej wiadomości.

  Sieć PRAXIS jest konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego, firm, stowarzyszeń, laboratoriów badawczych i izb handlowych, adresowanych do potrzeb środowisk akademickich i zawodowych związanych z paradygmatami edukacyjnymi Project / Internship. Teraz, we współpracy z firmą Veedmee, firma PRAXIS z dumą prezentuje film wideo wszystkim swoim istniejącym i nowym użytkownikom. Skok wideo to film, który uczniowie mogą nagrywać z zaciszu własnego domu i stanowią one pierwszą prezentację dla pracodawców. Praxis daje rekrutantom inteligentne narzędzie do szybkiej oceny kandydatów, którzy odnoszą się do swoich ofert. Aby dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, skontaktuj się z Nuno Escudeiro ( nfe@isep.ipp.pt ), z Wyższej Szkoły Techniki Politechniki w Porto, Jeden z odpowiedzialnych za realizację tego projektu. Praxis ( http://www.praxisnetwork.eu/ ), Veedeme ( http://veedmee.com/en/ )

Dodatkowe informacje

Do wniosku należy dołączyć "Umowę o programie" - listę tematów, które dana osoba zamierza studiować za granicą. "Umowa edukacyjna" musi być zaakceptowana przez studenta, uniwersytet przyjmujący i koordynator dziekana lub koordynatora. Wybrane i wymienione przedmioty muszą łącznie dać minimum 30 ECTS w semestrze. (Czasem zdarzają się różnice w programie w Polsce, podczas gdy studenci za granicą wykonują mniej niż 30 punktów). Liczba pozycji na liście jest więc zmienna - zazwyczaj od pięciu do siedmiu osób w semestrze. Przedmioty wymienione w "Porozumieniu o uczeniu się" powinny odpowiadać tematom, które osoby studiowały w danym semestrze w Polsce, jeśli nie wyjechały. Jeśli nie są one w pełni dopasowane do obiektów SAN,

Stypendia wahają się od 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się wyjeżdżają. Szczegóły dotyczące źródeł finansowania w roku akademickim.

Podsumowując, najważniejszym jest terminowe przedstawianie dokumentów i motywacji studentów w procesie rekrutacji. Zrobimy każdy student chcący odejść.

Około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem student podpisuje umowę z instytucją macierzystą, która stanowi podstawę stypendium Erasmus +.

Stypendium przyznawane jest na okres pobytu na uniwersytecie partnerskim, liczone do 1 dnia.

Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowe 200 euro miesięcznie - Uwaga! Tylko podczas nauki!
Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta i Rektora.

Metoda płatności określa umowa finansowa.

Ostateczne stypendium jest ustalane na podstawie powrotu studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W przypadkach, w których okres pobytu określony w świadectwie nie jest taki sam jak stwierdzono w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie.

Stypendium Erasmus + Program ma obejmować dodatkowe, niepełne koszty związane z pobytem na uczelni partnerskiej.

Stypendium zostanie wypłacone zgodnie z umową finansową.

Okres pobytu za granicą jest obliczany na podstawie tzw. "Potwierdzenia" (Potwierdzenie Czasu Pobytu) z uczelni partnerskiej z określonym terminem pobytu.

Studenci, którzy wyjeżdżają na semestr zimowy, mogą ubiegać się o przedłużenie semestru letniego. Aby to zrobić:

 • Uzyskać zgodę rodziców (koordynator wydziału / instytutu);
 • Uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;
 • Zrób porozumienie w sprawie nauki na drugi semestr.


Okres ten może być finansowany z budżetu Programu ERASMUS + pod warunkiem, że Uniwersytet dysponuje wystarczającymi środkami. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku studenta o przedłużenie studiów za granicą aneks do umowy przedłuża pobyt i wszelkie dodatkowe finansowanie.