Powrót

Informacje dla I semestrów

Terminy zajęć (organizacja roku)

STUDIA STACJONARNE

I semestr /zimowy/

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2016 roku do 10 lutego 2017 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2015 r. i trwają do 27 stycznia 2017 r.
 3. Dni Rektorskie – 31 października 2016 r.,
 4. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2016 r. do 6 stycznia 2017 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 30 stycznia do 10 lutego 2017r.
 6. Sesja poprawkowa - od 13 lutego do 24 lutego 2016r.

II semestr /letni/

 1. Semestr letni trwa od 13 lutego do 30 września 2017r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 13 lutego 2017r. i trwają do 2 czerwca 2017r.
 3. Wakacje wiosenne - od 13 kwietnia do 18 kwietnia 2017r.
 4. Dni Rektorskie – 2 maj 2017r.,
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 5 czerwca do 23 czerwca 2017r.
 6. Sesja poprawkowa - od 11 do 30 września 2017r.

Od 26 czerwca do 8 września 2017r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH

 

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Zjazdy A  Zjazdy B Zjazdy A  Zjazdy B
 1. 1/2.X  1. 8/9.X  1. 18/19.II  1. 25/26.II
 2. 15/16.X  2. 22/23.X  2. 4/5.III  2. 11/12.III
 3. 29/30.X  3. 5/6.XI  3. 18/19.III  3. 25/26.III
 4. 12/13.XI  4. 19/20.XI  4. 1/2.IV  4. 8/9.IV
 5. 26/27.XI   5. 3/4.XII  5. 22/23.IV  5. 29/30.IV
 6. 10/11.XII   6. 17/18.XII  6. 6/7.V  6. 13/14.V
 7. 7/8.I  7. 14/15.I  7. 20/21.V  7. 27/28.V
 8. 21/22.I  8. 28/29.I  8. 3/4.VI  8. 10/11.VI
 9. 4/5.II (E)   9. 4/5.II (E)  9. 17/18.VI (E)  9. 17/18.VI (E)
10. 11/12.II (E)  10. 11/12.II (E) 10. 24/25.VI (E) 10. 24/25.VI (E)
P. 13-26.II (P)  P. 13-26.II (P) P. 11-29.XI  P. 11–29.IX

Zjazdy A:

Studia I stopnia: Zarządzanie – licencjackie, Finanse i Rachunkowość – licencjackie, Filologia Angielska – licencjackie i uzupełniające, Logistyka – licencjackie, Geodezja i Kartografia, Administracja – licencjackie, Ekonomia – licencjackie, Fizjoterapia – magisterskie, Zdrowie Publiczne – licencjackie, Psychologia – jednolite (II, IV, V rok), Kosmetologia – licencjackie, magisterskie, Socjologia – licencjackie, Prawo - jednolite

Zjazdy B:

Zarządzanie – magisterskie uzupełniające, Stosunki Międzynarodowe – licencjackie i uzupełniające, Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające, Fizjoterapia – licencjackie, Pedagogika – licencjackie, magisterskie uzupełniające, Praca socjalna – licencjackie, Bezpieczeństwo Narodowe, Grafika – licencjackie, – Psychologia – jednolite (I i III rok), Dziennikarstwo – licencjackie

Plan zajęć

Plan zajęć dla rekrutacji na semestr letni:

- dla studiów dziennych będzie dostępny w tygodniu przed pierwszymi zajęciami,
- dla studentów zjazdów A i B będzie dostępny w tygodniu przed pierwszym zjazdem.

Podział na grupy

Podział na grupy dla rekrutacji na semestr letni:

- dla studentów dziennych będzie dostępny w tygodniu przed pierwszymi zajęciami,
- dla studentów zjazdów A i B będzie dostępny w tygodniu przed pierwszym zjazdem.

Adresy

Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynkach:

ul. Kilińskiego 98, 109 i ul. Sienkiewicza 46:

- Zarządzanie
- Finanse i rachunkowość
- Logistyka
- Administracja
- Bezpieczeństwo narodowe
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Filologia angielska
- Geodezja i kartografia
- Informatyka
- Pedagogika
- Prawo
- Stosunki międzynarodowe
- Turystyka i rekreacja

ul. Gdańska 121:

- fizjoterapia
- kosmetologia
- zdrowie publiczne

ul. Tokarzewskiego 2:

- Grafika
- Psychologia
- Socjologia
- Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
- Architektura

ul. Sienkiewicza 9 (budynek A, parter):

 • Dziekanat Wydziału Zarządzania:

tel. 42 664 66 20
e-mail dziekanatwz@san.edu.pl 

- Finanse i rachunkowość
- Logistyka
- Zarządzanie

 • Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:

tel. 42 664 66 35
e-mail dziekanat-hs@san.edu.pl 

- Psychologia
- Pedagogika
- Filologia angielska
- Stosunki międzynarodowe
- Bezpieczeństwo narodowe
- Socjologia
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Praca socjalna
- Administracja
- Prawo

 • Dziekanat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki:

tel. 42 664 66 35
e-mail dziekanatsm@san.edu.pl 

- Fizjoterapia
- Zdrowie publiczne
- Informatyka
- Geodezja i kartografia
- Grafika

Kasa (płatności):
tel. 42 664 66 22
e-mail mpiaseczna@san.edu.pl 

ul. Sienkiewicza 9 (budynek B):

Centrum Języków Obcych:
tel. 42 664 66 51
e-mail multi@san.edu.pl 

ul. Kilińskiego 98 (parter):

Dział Planowania (informacje dot. planów zajęć, dostępność wykładowców):
tel. 42 664 66 02, 664 66 03
e-mail dzialplanowania@san.edu.pl