Rekrutacja 2016/2017 - semestr letni

Trwa nabór na studia na semestr letni 2016/2017.
 
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji (Łódź, ul. Sienkiewicza 9, tel. 42 664 66 56/57). Zachęcamy do rekrutacji online: www.rekrutacja.san.edu.pl/lodz

UWAGA: wypełnienie formularza rekrutacyjnego online nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. Należy zgłosić się do Biura Rekrutacji w Łodzi celem dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów i dopełnienia formalności.
 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uruchomienie kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.
 
Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór:

 • Administracja – studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia I i II stopnia
 • Dziennikarstwo – studia I stopnia
 • Filologia angielska – studia I i II stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia
 • Geodezja i kartografia – studia I stopnia
 • Grafika – studia I stopnia
 • Informatyka – studia I i II stopnia
 • Kosmetologia – studia I i II stopnia
 • Logistyka – studia I stopnia
 • Nowe Media - studia I stopnia
 • Pedagogika – studia I i II stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna - studia I stopnia
 • Praca socjalna - studia I stopnia
 • Socjologia – studia I stopnia
 • Socjokryminologia – studia I stopnia
 • Zarządzanie – studia I i II stopnia
 • Prawo – studia jednolite magisterskie

Profile specjalnościowe na kierunku Zarządzanie II stopnia:

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • E-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Profil Menadżerski
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia 

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe: www.podyplomowe.spoleczna.pl

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: https://apply.san.edu.pl/

 • Clark University – studia Master
 • Studia MBA+Master