Powrót

Informacje organizacyjne

Studia stacjonarne (dzienne):

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych w której zajęcia odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach między 9:00 a 15:45 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty i niedziele (z reguły co dwa tygodnie).
Liczba zjazdów w semestrze: 8.
Zajęcia odbywają się w godzinach między 8:00 a 20:00 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia – studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.

Czas trwania:
– licencjackie – 6 semestrów (3 lata)
– inżynierskie – 7 semestrów (3,5 roku)

Studia II stopnia – magisterskie

Studia drugiego stopnia– studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:
– 4 semestry (2 lata)
– 3 semestry (1,5 roku), tylko dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunkach informatyka i geodezja i kartografia.

Studia jednolite magisterskie

Studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:
– 10 semestrów (5 lat)

Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynkach:

ul. Kilińskiego 98, 109 i ul. Sienkiewicza 46 – zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, geodezja i kartografia, informatyka, pedagogika, prawo, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.

ul. Gdańska 121 – fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne.

ul. Tokarzewskiego 2 – grafika, psychologia, socjologia, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, architektura.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który dla każdego kierunku jest publikowany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze w zakładce „Strefa Studenta”.

Zjazdy A i zjazdy B.

Studenci studiów niestacjonarnych zostali podzieleni na dwa zjazdy (A i B), które odbywają się naprzemiennie.

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie – licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość – licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie,
 • Logistyka – licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia – inżynierskie,
 • Administracja – licencjackie,
 • Fizjoterapia – magisterskie,
 • Zdrowie Publiczne – licencjackie,
 • Psychologia – jednolite magisterskie (II, IV, V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie i magisterskie,
 • Socjologia – licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie
 • Architektura – inżynierskie
 • Stosunki międzynarodowe – licencjackie i magisterskie

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie – magisterskie,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie,
 • Fizjoterapia – licencjackie,
 • Pedagogika – licencjackie i magisterskie,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe - licencjackie i magisterskie,
 • Grafika – licencjackie,
 • Psychologia – jednolite magisterskie (I i III rok),
 • Dziennikarstwo – licencjackie
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej – licencjackie
 • Turystyka i rekreacja - licencjackie

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

Dodatkowe informacje

Legitymacja studencka
Każdy student otrzymuje legitymację studencką, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zniżek ustawowych oraz innych zniżek dla studentów SAN.
Można ją odebrać w odpowiednim dla Twojego kierunku Dziekanacie (budynek przy ul. Sienkiewicza 9).

Język obcy

Na każdym kierunku studiów prowadzone są zajęcia z języka obcego w formie lektoratu lub online.
Język wybierany jest na początku roku akademickiego za pośrednictwem platformy www.multi.spoleczna.pl/ 

Języki do wyboru to: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.

Zajęcia sportowe

Dla zainteresowanych studentów oferujemy szeroki zakres zajęć sportowych m.in. armwrestling, siatkówkę, futsal, siłownię, sporty walki, ściankę wspinaczkową, waterpolo.
Na uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego czy Akademickich Mistrzostwach Polski.