Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Strona projektu: projekt.binf.san.edu.pl

Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych

Strona projektu: projekt.zdrowie.san.edu.pl

Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy

Strona projektu: prk-zarzadzanie.san.edu.pl

Rozwój kompetencji studentów i studentek Społecznej Akademii Nauk

Strona projektu: projekt.kompetencje.san.edu.pl