Studia jednolite magisterskie

Psychologia Biznesu

Już od 400 zł płatnych w 12 ratach

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze psychologów biznesu pełniących role coachów i trenerów, specjalistów z zakresy psychologii marketingu i reklamy, praktyków psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów z zakresu gospodarowania kadrami – doboru, rekrutacji oceny pracowników a także na każdym stanowisku czy w dowolnej branży, której sukces zależy od wiedzy dotyczącej mechanizmów zachowania się ludzi w biznesie i umiejętności korzystania z tej wiedzy w praktyce.