Studia II stopnia

Administracja

Już od 330 zł płatnych w 12 ratach

Czesne za I rok studiów:

  • studia stacjonarne: 380zł x 12 m-cy (4560zł)
  • studia niestacjonarne: 330zł x 12 m-cy (3960zł) 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru. 

Wymagane dokumenty

  • świadectwo dojrzałości w oryginale
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)
  • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych
  • formularz aplikacyjny (pobierz ze strony lub w Biurze Rekrutacji)

Dokumenty przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Znajdź kierunek dla siebie