Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 300 zł płatnych w 12 ratach

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Specjalności

 • Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • E-commerce i Marketing
 • Zarządzanie Logistyczne
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi
 • prof. dr hab. Andrzej Pomykalski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. M Walczak
 • prof. dr hab. Mirosław Wypych
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Jarosław Gawryś
 • dr Andrzej Jackiewicz
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
 • dr Andrzej Marjański
 • dr inż. Paweł Morawski
 • dr Łukasz Prysiński
 • dr Ewa Stroińska
 • dr Halina Sobocka – Szczapa

Znajdź kierunek dla siebie