Studia I stopnia

Pedagogika specjalna

Już od 280 zł płatnych w 12 ratach

 

Zgodnie z tendencją kształcenia włączającego oraz treścią rozporządzenia MEN z dn. 1 września 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1113) od 1.01.2016 r. istnieje obowiązek zatrudniania w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

 

Absolwent I ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Absolwent II ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.