Studia I stopnia

Japonistyka

Już od 420 zł płatnych w 12 ratach

Program studiów obejmuje poza praktyczną nauką języka japońskiego (PNJJ), gramatykę praktyczną, gramatykę opisową, naukę pisma, kompozycję tekstu, konwersacje, interpretację tekstu pisanego, wykłady monograficzne, seminaria oraz przedmioty ukazujące współczesną Japonię w świecie.

Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznej nauki języka japońskiego, w ramach specjalności, studenci koncentrują się na wybranym aspekcie studiów, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Studenci maja możliwość uczestniczenia w wyjazdach integracyjnych, konkursach językowych, a także wyjazdach w ramach wymiany studentów do krajów europejskich i do Japonii.

Nauka języka rozpoczyna się od podstaw. Istnieje również możliwość utworzenia grupy, która posiada już podstawy tego języka.