Studia I stopnia

Informatyka

Już od 320 zł płatnych w 12 ratach

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, grafika komputerowa, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki.

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (Cisco, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, Linux), ścieżki graficznej (aplikacje Adobe, aplikacje Corel). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: Cisco, Microsoft, Adobe i Corel).

certyfikacyjnych (w firmach: Cisco, Microsoft, Adobe i Corel).

Kończąc specjalność Sieci Komputerowe znajdziesz pracę, jako:

  • administrator sieci i systemów
  • projektant sieci kablowych i bezprzewodowych
  • główny informatyk / kierownik zespołu
  • specjalista ds. zabezpieczeń sieciowych
  • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych

Kończąc specjalność Grafika komputerowa i aplikacje internetowe znajdziesz pracę, jako:

  • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub prasowych, drukarniach, mediach
  • grafik komputerowy zajmujący się składem tekstu, przygotowaniem publikacji drukowanych i elektronicznych
  • grafik komputerowy zajmujący się modelowaniem i wizualizacją 3D w firmach zajmujących się projektowanie gier komputerowych lub wizualizacją wnętrz
  • projektant grafiki użytkowej w studiach projektowych
  • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
  • webmaster
  • designer

Kończąc specjalność Technologie programowania znajdziesz pracę, jako:

  • specjalista ds. rozwoju oprogramowania
  • administrator systemów internetowych (webmaster)

Absolwent specjalności Technologie programowania będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, implementacji i pielęgnacji oprogramowania o charakterze biznesowym. W trakcie studiów na tej specjalności posiądzie również kompetencje w zakresie konfiguracji i administrowania tego rodzaju systemami. Adresatami jego umiejętności będą w pierwszej kolejności firmy zajmujące się budową oprogramowania. Ponadto: sklepy internetowe, firmy doradcze (konsultingowe), banki, urzędy administracji publicznej, firmy ubezpieczeniowe i wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w oparciu o nowoczesne metody przetwarzania informacji. Zdobywane w trakcie studiów doświadczenia to również znakomita baza do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu różnorakich usług związanych z projektowaniem, implementacją i konfiguracją oprogramowania.

Kończąc specjalność Technologie społeczeństwa informacyjnego znajdziesz pracę, jako:

  • informatyk w firmie sektora IT lub jednostkach administracji publicznej (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
  • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych