Studia I stopnia

Informatyka

Już od 320 zł płatnych w 12 ratach

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki. Absolwent może podjąć pracę jako:

  • informatyk w firmie sektora IT lub jednostkach administracji publicznej (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
  • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • specjalista ds. rozwoju oprogramowania
  • administrator sieci teleinformatycznych
  • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
  • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych
  • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach
  • specjalista w studiach projektowych
  • administrator systemów internetowych (webmaster)

Zdobywane uprawnienia

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX), ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL).